Zaświadczenie o dysleksji

0
3942
Zaświadczenie o dysleksji

Dysleksja jest w obecnych czasach dość popularnym schorzeniem. Polega ono na trudnościach związanych z nauką pisania i czytania. Schorzenie to jest szczególnie popularne wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ponieważ to w tym okresie ich rozwój monitorowany jest przez nauczycieli i opiekunów. Co ciekawe, trudności z czytaniem i pisaniem nie są w żaden sposób uzależnione od ogólnych zdolności intelektualnych dziecka.

Pierwsza wzmianka o tym schorzeniu została opisana w 1968 roku na konferencji neurologów. W Polsce dysleksja występuje zarówno wśród dziewczynek jaki i chłopców, jednak w wypadku płci męskiej jest ona częstsza i dotyczy około 12 procent uczniów.

Dzieci dotknięte tym schorzeniem mają duże problemy z rozróżnianiem cyfr i liter, czego konsekwencją jest popełnianie dużej ilości błędów ortograficznych w obrębie nawet jednego zdania. W wielu przypadkach dzieci cierpiące na dysleksję traktowane są nieuczciwie, ponieważ zarzuca się im lenistwo i brak systematyki (dotyczy to w szczególności nauki języka polskiego). Tego typu zaburzenie powinno być poddane fachowej terapii logopedycznej, gdyż z czasem może powodować coraz większe trudności z nauką. Dzieci dotknięte dysleksją mogą często mieć poczucie osób gorszych, co będzie miało negatywny wpływ na ich stan psychiczny, oraz może wywołać poważne kompleksy w późniejszym życiu. Po stronie rodziców i opiekunów należy by dziecko dotknięte tego typu schorzeniem uzyskało odpowiednie zaświadczenie o dysleksji. Dzięki temu dokumentowi dziecko uzyska zarówno fachową opiekę szkolnego logopedy, ale także będzie mogło liczyć na szczególne traktowanie w przypadku pisemnych egzaminów, lekcji zbiorowych czy zajęć z lektorem.

Szczególnym przypadkiem dysleksji jest dysleksja rozwojowa. Jej objawy widoczne są już u najmłodszych dzieci od urodzenia. Nie jest ono spowodowane niższym ilorazem inteligencji czy zaburzonymi procesami rozwoju. Do charakterystycznych objawów należą tutaj: trudność w samodzielnym ubieraniu się (na przykład zapisanie guzików), wiązanie butów czy sprawne posługiwanie się nożem czy widelcem. Do innych charakterystycznych symptomów zaliczyć należy trudności z bieganiem i ogólnym poruszaniem się, trudność przy nauce jazdy na rowerze, unikanie zajęć fizycznych czy problemy z refleksem. Dzieci dotknięte dysleksją często mają duże problemy z zapamiętywaniem określonych treści na pamięć (wiersze), nie jest w stanie wypowiedzieć w poprawnej kolejności dni tygodnia, dużą trudność sprawią mu określenie która strona jest prawa a która lewa.

Do innych objawów należy mylenie przyimków takich jak: do, od, nam czy pod. Charakterystyczne może być również zmienianie ręki do pisania z lewej na prawą i na odwrót. O ile w wieku przedszkolnym tego typu schorzenia jesteśmy w stanie skutecznie leczyć, tak im później zostaną one wykryte mogą w poważny sposób ograniczyć naukę i rozwój dziecka w późniejszych etapach.
Im wcześniej choroba zostanie zdiagnozowana tym wzrastają szansę na przywrócenie dziecku pełnej sprawności poznawczej i rozwojowej. Po stronie rodziców i pedagogów zostaje więc dokładne monitorowanie zachowań dziecka, oraz ewentualne raportowanie o zauważonych niepokojących symptomach.

Prawidłowy rozwój dziecka w wieku szkolnym jest kluczowym okresem jego rozwoju. Zaniedbanie tego okresu może mieć dla dziecka katastrofalne skutki w życiu dorosłym jak i stanowić może wstęp do problemów psychicznych. Starajmy się więc zwracać szczególną uwagę na postępy naszych dzieci w szkole i przedszkolu, tak by żaden z detali nie umknął naszej uwadze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here