Dysleksja a dysgrafia – jakie różnice?

0
1834
dysleksja

Problemy w czytaniu i w pisaniu mogą mieć dzieci, które prawidłowo się rozwijają pod względem umysłowym, ale mają zaburzenia w funkcjach percepcyjno-motorycznych. Nie ma co się dziwić, że największe trudności dotykają więc dzieci, które mają obniżony poziom rozwoju umysłowego, mają problemy zdrowotne, są zaniedbane w środowisku domowym. Wówczas często dochodzi do dysleksji lub dysgrafii. Co to takiego? Jakie są między nimi podobieństwa, a jakie różnice?

Dysleksja – co to?

W sytuacji, gdy zaobserwuje się u dziecka problemy w nauce czytania i pisania prostych zdań, wówczas często zaczyna się podejrzewać dysleksję. Prawda jest jednak taka, że nie zawsze to będzie właśnie to. Dzieci mają różne tempo rozwoju, ale też różne ograniczenia, które mogą sprawiać, że nabycie przez nie jakiejś umiejętności będzie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Aby zdiagnozować dysleksję, w szkołach nauczyciele często dają uczniom do wypełnienia testy, które mają pokazać, czy nie mają z tym problemu. Warto jednak wiedzieć, że formularze na dysleksję są zazwyczaj przeprowadzane dopiero w klasach 4., gdy dzieci są zdolne do pisania prostych zdań oraz przeczytania tekstu.

Żeby w ogóle móc się zastanawiać nad tym, czy dziecko ma dysleksję, trzeba wiedzieć, czym ona jest. Tylko znając definicję zaburzenia, można pokusić się o diagnozę. Tego, czym jest dysleksja dowiesz się z Medigo.pl, tam też przeczytasz, jakie są jej objawy i jak można ją rozpoznać. W artykule w przystępny sposób przedstawiono najważniejsze informacje.

Jednak mówiąc w skrócie, dysleksja rozwojowa to zaburzenie manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania. Muszą one występować pomimo zastosowania standardowych metod nauczania, u ucznia o inteligencji na poziomie przeciętnym i oczywiście w sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych. Dysleksję powodują zaburzenia podstawowych funkcji poznawczych. Niestety dysleksja jest dziedziczna. Szacuje się, że prawdopodobieństwo odziedziczenia trudności w czytaniu wynosi do 60%. W przypadku ortografii oscyluje ono nawet do 80%.

Dysleksja – objawy

U dzieci, u których stwierdzono dysleksję rozwojową, występują trudności szkolne z zakresu pisania, czytania, ale i w nauce innych przedmiotów. To sprawia, że dzieci z dysleksją rozwojową narażone są na wiele niepowodzeń szkolnych. Przez to są sfrustrowane, czują się gorsze od rówieśników, mają niższe poczucie wartości. A jakie objawy mogą wskazywać na dysleksję?

Przede wszystkim podczas pisania dzieci mogą mieć problemy z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu, jest im trudno notować ze słuchu, ale też przepisywać. Mylą głoski z pary bezdźwięczna-dzwięczna, np. zamiast b piszą p. Ogromne trudności sprawia im zapis wyrazów ze zmiękczeniami, głoskami tracącymi dźwięczność, dwuznakami. Osoby z dysleksją nie różnicują głosek nosowych, opuszczają drobne elementy liter, a nawet całe litery, końcówki i cząstki wyrazów. Może im się przytrafiać również przestawianie liter w wyrazach. Bardzo często z powodu słabszej pamięci wzrokowej dzieci z dysleksją popełniają błędy ortograficzne.

Podczas czytania osoby z dysleksją są wolne, niepewne i popełniają wiele błędów. Ponadto mają trudności we właściwej intonacji czytanej treści. Zdarza się, że zmieniają kolejność liter, wyrazów. W efekcie prezentują niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego. Zdarza się, że osoby z dysleksją cierpią na tzw. hiperleksję, a więc czytają płynnie i bezbłędnie, ale kompletnie nie rozumieją treści.

Czym jest dysgrafia?

A w takim razie, co to jest dysgrafia? Określenie to stosuje się w sytuacji, gdy nastąpiła częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania. Pismo dysgrafika jest nieestetyczne i nieczytelne. Bardzo często nie mieści się w wyznaczonych linijkach. Litery są nazbyt odchylone od pionu, a także różnią się wielkością w zakresie jednego słowa. Linia liter jest drżąca. Pismo dysgrafika nie ma znaków diakrytycznych, a często również interpunkcyjnych.

U dzieci w wieku szkolnym objawy dysgrafii najczęściej pojawiają się pod postacią nieczytelnego pisma. Bywa, że omijają słowa, nie kończą zdań. Dzieci skupione na samym fakcie pisania, które je bardzo męczy, nie rozumieją tego, co piszą. Mogą mieć problemy z wymyśleniem słów do napisania.

Dysleksja a dysgrafia

Dysleksją nazywamy trudności w opanowaniu umiejętności czytania, a dysgrafią problemy w pisaniu, które polegają głównie na niskim poziomie graficznym pisma. Taka jest podstawowa różnica między omawianymi dysfunkcjami. Bywa, że dysleksja i dysgrafia występują równocześnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here