Dysleksja na maturze

0
55035
Dysleksja na maturze

Dysleksja to zaburzenie, które objawia się trudnościami w nauce pisania i czytania. Sprawiać może ono wiele problemów uczącym się dzieciom i młodzieży w naszym systemie edukacji opartym na tekście pisanym.

Dyslektycy, w zależności od rodzaju stwierdzonego zaburzenia, mogą mieć problem z zapamiętywaniem ortografii, czytaniem, pisaniem czytelnie albo z opanowaniem nawet podstawowych działań matematycznych. W szczególności stresujące mogą okazać się dla nich ważne egzaminy, gdyż dzieci i młodzież cierpiące na dysleksję obawiają się gorszych wyników. Szczególnie istotne są egzaminy dojrzałości pod koniec szkoły średniej, gdyż to ich wynik przekłada się bezpośrednio na przyszłość młodego człowieka, jeśli ten postanawia kontynuować edukację na uniwersytecie.

Dysleksja na maturze to z pewnością spore utrudnienie, Komisja Edukacji posiada jednak pewne wytyczne co do oceniania pracy maturzysty ze stwierdzoną dysleksją. W przypadku egzaminów ustnych dyslektyk jest oceniany dokładnie tak samo, jak uczniowie bez orzeczenia. W przypadku egzaminów pisemnych istnienie możliwość rozwiązania arkusza maturalnego na komputerze w przypadku, w którym uczeń posiada tak głęboką dysgrafię (zniekształcenia strony graficznej pisma), że odczytanie i ocenienie zaznaczonych przez niego odpowiedzi na tradycyjnym arkuszu byłoby niemożliwe. W innym przypadku stosuje się wytyczne Centralnej Komisji Edukacji. Te wytyczne dotyczą sposobu oceniania zadań otwartych z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, język regionalny oraz matematyka. Nie obowiązują one dla przedmiotów dodatkowych.

Według zasad CKE, wypowiedzi pisemne maturzysty-dyslektyka są oceniane bez uwzględnienia następujących błędów: zmieniona kolejność liter w wyrazach, brakujące albo dodatkowe litery w wyrazach, opuszczony koniec lub początek słowa, zapis fonetyczny, mylenie głosek takich jak „i” i „j”, mylenie np. „ą” i „om”, niewłaściwy zapis głosek miękkich (na przykład „ś” jako „si) oraz błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Dzięki temu uczeń nie będzie musiał obawiać się o utratę cennych punktów z powodu tychże błędów.

Dla dyslektyków nie obowiązuje przedłużony czas egzaminu, również zadania, które mają rozwiązać, są takie same jak u ich rówieśników bez stwierdzonej dysleksji. Aby móc skorzystać z tej opcji, należy w momencie składania deklaracji maturalnej dołączyć do niej oświadczenie o stwierdzonej dysleksji. Takie orzeczenie wydaje poradnia pedagogiczno-psychologiczna. Termin składania wstępnej deklaracji maturalnej to zazwyczaj 1 października lub koniec września klasy maturalnej, natomiast na wprowadzenie zmian do deklaracji maturzysta ma czas zazwyczaj do lutego. Jeśli do tego czasu do deklaracji nie będzie dołączone orzeczenie, maturzysta będzie zdawał egzaminy bez ulgi, warto więc zająć się tą sprawą wcześniej.

Aktualne i szczegółowe informacje o sposobach dostosowywania egzaminów maturalnych w danym roku dla uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami lub niepełnosprawnościami są publikowane na stronie głównej Centralnej Komisji Edukacji. CKE nie przewiduje jak dotąd dostosowywania egzaminów maturalnych z matematyki dla osób z dyskalkulią – czyli rzadszą formą dysleksji utrudniającej przeprowadzanie działań matematycznych. Dyskalkulicy stanowią około 6 do 10 procent społeczeństwa. Młodzież borykająca się z dyskalkulią ma więc bardzo utrudnione zadanie, gdy przychodzi do egzaminów dojrzałości. Matura z matematyki jest obowiązkowa w Polsce od 2010 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here