Jakie są najczęstsze choroby zawodowe?

0
380
choroba zawodowa

Choroby zawodowe mogą rozwijać się bardzo długo i nawet latami nie dawać żadnych objawów. Wynikają one z charakteru wykonywanej pracy i często są nie tylko trudne do zdiagnozowania, ale także do samego leczenia. Chcesz się dowiedzieć, jakie są najczęstsze choroby zawodowe? Czytaj dalej!

Co to jest choroba zawodowa?

Chorobą zawodową nazywamy schorzenie, które zostało wywołane przez czynniki związane z charakterem i miejscem wykonywanej pracy. Wpływ na nią może mieć także sam sposób wykonywania czynności pracowniczych.

Warto znać swoje prawa i wiedzieć, że można otrzymać większe odszkodowanie za chorobę zawodową z ofn.com.pl, niż gwarantuje to ustawa o ubezpieczeniu społecznym. Kancelaria odszkodowawcza, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, zajmie się formalnościami i pomoże uzyskać należne środki.

Jakie są najczęstsze choroby zawodowe?

Choroby zawodowe to często niebezpieczne i utrudniające życia schorzenia, a ich skutki można odczuwać jeszcze wiele lat po zakończeniu kariery zawodowej. Do najczęściej diagnozowanych chorób zawodowych zaliczamy:

  • pylicę płuc — w grupie ryzyka znajdują się: górnicy, spawacze, hutnicy, stolarze, rolnicy, osoby związane z branżą budowlaną, a także stylistki paznokci czy piekarze,
  • choroby związane z obwodowym układem nerwowym — neuropatie najczęściej dotykają tych osób, które powtarzają w czasie swojej pracy mikro ruchy, jak przy korzystaniu z myszki komputerowej. Najczęściej dotyczą pracowników biurowych,
  • ubytki słuchu — najbardziej narażone są osoby pracujące w stałym hałasie oraz okresowo przebywające w miejscach przekraczających normy dźwięków. Ubytki słuchu to choroba zawodowa pracowników lotnisk, zakładów przemysłowych i produkcyjnych, oraz sektora budowlanego i zbrojeniowego,
  • uszkodzenia głosu — choroba nauczycieli, czyli dysfonia zawodowa, dotyczy prawie 90% kadry. Wywołują ją czynniki związane z nieprawidłowym eksploatowaniem głosu, złymi warunkami panującymi w klasach lekcyjnych oraz uwarunkowania genetyczne.
  • schorzenia skórne — w szczególności narażone są osoby mające kontakt z chemikaliami. Skórna choroba zawodowa może objawiać się wystąpieniem pokrzywki, alergii, grzybicy, a przy dłuższej ekspozycji na szkodliwe substancje nawet pojawieniem się nowotworów.

Jak się chronić przed chorobą zawodową?

Pomimo tego, że choroby zawodowe występują często i dotyczą niemal każdej grupy zawodowej, można wdrożyć odpowiednią profilaktykę i minimalizować ich pojawianie się. Bardzo ważne jest dostosowywanie się do zasad BHP, niezależnie od branży, w jakiej się pracuje.

Istotne są również badania okresowe, które są w stanie wychwycić początki choroby zawodowej i wdrożyć odpowiednie działania zapobiegające lub ograniczające jej skutki.

Ważne, żeby nie bagatelizować żadnych objawów, ponieważ choroba zawodowa, której pozwolimy się rozwinąć, może wykluczyć z życia zawodowego na dłuższy czas.

Choroby zawodowe występują bardzo często i są niezależne od branży, w której się pracuje. Warto zadbać o higienę pracy oraz swoje zdrowie i nie lekceważyć żadnych pojawiających się objawów, oraz regularnie przeprowadzać badania, dzięki, którym można błyskawicznie rozpocząć leczenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here