Czym jest głęboka dysleksja?

0
19307
Czym jest głęboka dysleksja

Warto mieć świadomość, że dysleksja są to bardzo specyficzne problemy jeżeli chodzi o naukę pisania czy czytania, gdy dane dziecko jest uczone standardowymi metodami, a jego inteligencja w żaden sposób nie będzie odbiegała od normy. Koniecznie należy zdawać sobie sprawę, że dysleksja nie jest chorobą. Występuje bowiem u około 15% populacji.

Czym dokładnie jest dysleksja rozwojowa?

Dysleksja rozwojowa jest to zespół bardzo specyficznych trudności podczas nauki, które mogą pojawić się już od urodzenia. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że zarówno rozwój umysłowy danego dziecka, jak i brak inteligencji nie są przyczynami występowania wspomnianych trudności. Przytrafiają się bowiem nawet dzieciom o właściwym rozwoju, które mogą uzyskiwać ponadprzeciętne rezultaty np. w testach inteligencji. Nie wszyscy mają świadomość, że jednym z najsłynniejszych dyslektyków był Thomas A. Edison. Z kolei ogromne problemy z matematyką mieli Krzysztof Kamil Baczyński i Julian Tuwim. Bardzo istotny jest także fakt, że omawianego problemu nie wymyślono współcześnie. Dysleksję zaobserwowano już w XIX wieku.

Jakie są objawy dysleksji?

Osoby z dysleksją mają przede wszystkim bardzo duże problemy z dostrzeżeniem różnicy między takimi głoskami, jak z,i, s. Nie radzą sobie również z rozpoznawaniem liter charakteryzujących się bardzo podobnymi kształtami. Doskonałymi przykładami mogą być b, d, e, c, m, n. Osoby z dysleksją przy zapisywaniu poszczególnych wyrazów dodają lub opuszczają sylaby, litery. Mają tym samym duże problemy w trakcie pisania dyktanda. Nie można zapomnieć, że dyslektycy mają problemy z utrwaleniem właściwej pisowni wyrazów, które zawierają trudności ortograficzne takie jak: ch, ó, ż.

Warto mieć świadomość, że głęboka dysleksja najbardziej będzie przeszkadzała nie tylko i wyłącznie dzieciom w szkole, ale również przez całe życie. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że objawy będą się nasilały. Mogą występować w postaci bardzo poważnych problemów np. z opanowaniem znaków drogowych. Rodzicom, którzy zatem dostrzegli u swoich dzieci wspomniane wyżej oznaki, w celu ułatwienia im efektywnej nauki, rekomendowane jest jak najszybsze zdiagnozowanie tego problemu.

Diagnoza dysleksji

Nie wszyscy wiedzą, że profesjonalne badania diagnostyczne przeprowadzane są w poradniach psychologiczno-pedagogicznych przez specjalistów, do których koniecznie należy zaliczyć logopedę, psychologa oraz pedagoga. Ponadto można bez żadnego problemu korzystać z różnego rodzaju konsultacji lekarskich w celu wykluczenia ewentualnych wad poszczególnych zmysłów. Z kolei w przypadku, gdy u danego dziecka pojawi się depresja czy zaburzenia nerwicowe, zalecane jest skierowanie dziecka na psychoterapię.

Pomoc w dysleksji rozwojowej

Warto wiedzieć, że każde dziecko może mieć zupełnie inne objawy dysleksji czy zaburzeń szkolnych. Pomoc powinna być zatem udzielana według indywidualnych potrzeb poszczególnych dzieci. Nauczyciel powinien odpowiednio dostosować nie tylko i wyłącznie metody, ale również program, ocenianie czy wymagania do możliwości jakie ma dane dziecko. Z kolei zindywidualizowanie programu nauczania dyslektyka zakłada jego rozszerzenie o różnego rodzaju ćwiczenia logopedyczne czy korekcyjno – kompensacyjne. Ich zadaniem będzie nie tylko wyeliminowanie zaburzeń, ale również zdecydowane wzmocnienie rozwoju funkcji, które wspierają uczenie się.

Należy również zdawać sobie sprawę, że potrzeby uczących się dyslektyków mogą się od siebie różnić. Osoba, która ma ogromne trudności w jednej dziedzinie może być bardzo uzdolniona w innej dziedzinie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here