Dysleksja – ćwiczenia dla mózgu

0
3459
dysleksja - ćwiczenia dla mózgu

Dysleksja to choroba, która jest zazwyczaj diagnozowana w wieku szkolnym. Przejawia się u młodych osób w postaci problemów z czytaniem, pisaniem i koncentracją. Tacy ludzie zwykle mają gorsze oceny i trudniej jest im przyswajać nowe informacje. Z objawami tej choroby możemy jednak walczyć wykonując odpowiednie ćwiczenia i treningi. Najlepiej jednak taką osobę poddać fachowej terapii.

U dzieci do 9 r.ż. nie można zdiagnozować dysleksji rozwojowej, jednak można zaobserwować pewne objawy, które w przyszłości będą wskazywać na, to, że będzie miała trudności w pisaniu i czytaniu. Nie wskazują one na diagnozę, jednak poniższe objawy mogą dać wiele do myślenia:

 • pomijanie raczkowania;
 • znacznie późniejszy czas rozpoczęcia porozumiewania się z otoczeniem;
 • trudności z utrzymaniem równowagi i niezdarność ruchowa;
 • używanie na zmianę jednej ręki oraz drugiej;
 • brak umiejętności odróżnienia lewej ręki od prawej;
 • problemy z zapamiętywaniem krótkich wierszyków i piosenek;
 • słabo rozumie tekst;
 • wolne tempo czytania;
 • błędy w czytaniu t.j. mylenie liter;
 • trudności w rysowaniu;
 • trudności w uczeniu się języków obcych;

Innymi aspektami dysleksji są:

 • większa wrażliwość na otoczenie;
 • myślenie obrazami, a nie słowami;
 • realistyczne przeżywanie własnych myśli;
 • bujna wyobraźnie;
 • kreatywność;

Młoda osoba z dysleksją może posiadać określone prawa w szkole. Są one m.in. przedłużony czas egzaminu, zaznaczania odpowiedzi bezpośrednio na arkuszach i pisanie w oddzielnej sali.

Porady na dysleksję

Dzieci z dysleksją mają problem z poprawnym pisaniem oraz ortografią więc często należy pracować nad tymi elementami z młodą osobą. Owe ćwiczenia należy wykonywać w szkole oraz w domu.

Dysleksja – ćwiczenia nad techniką pisania

Można wykonywać treningowe dyktanda lub pytać o słówka, które mogą być trudne do poprawnego zapisania, dobieranie rymów, wydzielanie głosek ze słów, dzielenie wyrazów na głoski. Pomysły takich ćwiczeń możesz konsultować z terapeutom.

Dysleksja – ćwiczenia ruchowe

Inny model ćwiczeń polega na koordynacji ruchowej. Dzieci mogą wykonywać ruchy naprzemienne, to znaczy, że dziecko musi lewym łokciem dotknąć lewego kolana i na odwrót.

Dysleksja – ćwiczenia dla mózgu

Są to ćwiczenia związane z wyobraźnią, takie jak rysowanie obrazków z pamięci, dobieranie pary identycznych obrazków, opowiadanie historyjek widocznych na obrazkach, puzzle rozwijające zdolność do analiz.

Rozróżniamy kilka typów dysleksji:

1. Dysleksja typu wzrokowego, w której występują problemy z pamięcią wzrokową połączoną z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,

2. Dysleksja typu słuchowego. Osoby z tym typem choroby mają problemy z pamięcią słuchową.

3. Dysleksja integracyjna, której występują zaburzenia w interakcji percepcyjno-motorycznej.

4. Dysleksja typu mieszanego. Wyróżniamy ją gdy jednocześnie występują zaburzenia percepcji i pamięci słuchowej lub percepcji wzrokowej i pamięci.

Należy pamiętać, o tym, że niemożliwe jest całkowite pozbycie się dysleksji. Niestety jest to choroba, która zostaje do końca życia.

Przyczyny dysleksji nie są do końca znane. Bierze się pod uwagę uwarunkowanie genetyczne, a dysleksja może być dziedziczna. Obecnie szacuje się, że na dysleksję choruje około 15% uczniów w szkołach. Większą ich część stanowią chłopcy.

Dorośli posiadający dysleksję często nie są tego świadomi, ponieważ ta choroba nie została u tych osób zdiagnozowana. Objawy u dorosły są podobne do objawów dziecięcych, czyli kłopoty z czytaniem, kłopoty z rozwiązywanie zadań matematycznych i trudności z rozróżnieniem prawej strony od lewej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here