Zaburzenie słuchu centralnego – objawy, diagnoza, terapia

0
1561
słuch centralny

Słuch to jeden z najważniejszych zmysłów człowieka. Dzięki niemu możliwe jest odbieranie dźwięków, wykonywanie działań, jak również porozumiewanie się. Istnieje wiele wad, które ograniczają słuch, jak również możliwość przetwarzania fal dźwiękowych. Jednym z zaburzeń jest negatywne przetwarzanie impulsu słuchowego. Lecz czym właściwie jest słuch centralny? Co może być źródłem i przyczyną zaburzeń z nim związanych? Jakie objawy widoczne są u osoby z tego rodzaju zaburzeniami? Jak postępować w przypadku zaburzeń słuchowych?

Słuch centralny to zaburzenie, które nie dotyczy samego, fizjologicznego uszkodzenia narządu słuchu. Cały układ funkcjonuje prawidłowo, a źródłem niepowodzeń słuchowych jest błędne ich odbieranie i przetwarzanie. Problem ujawnia się na poziomie neuronalnym i może skutkować wieloma niepowodzeniami, problemami i dysfunkcjami.

Jakie objawy widoczne są podczas rozwoju zaburzenia słuchu centralnego?

Do najczęściej spotykanych objawów można zaliczyć:

 • niedosłuch,
 • wrażenie, jakby dziecko nie rozumiało co się do niego mówi,
 • obojętność na polecenia,
 • niewychwytywanie dźwięków i słów w hałasie,
 • problem z koncentracją,
 • kłopoty z zapamiętywaniem,
 • zaburzony odbiór w przypadku dostarczania wielu bodźców naraz,
 • problem ze zlokalizowaniem źródła dźwięku,
 • brak zainteresowania tańcem, brak koordynacji i poczucia rytmu,
 • trudności w czytaniu,
 • zaburzony proces nauki, wiele innych.

Objawy zaburzeń centralnego słuchu mogą być źle określone, jak również mylone z innymi chorobami lub schorzeniami. Niejednokrotnie mylone jest ono z nadpobudliwością ruchową lub ograniczeniem intelektualnym. Aby prawidłowo zdiagnozować zaburzenie, należy objąć dziecko specjalistyczna opieką i przeprowadzić u niego szereg testów i badań.

Wykrycie niedosłuchu obejmuje możliwe jest jedynie u dzieci, które nie posiadają zaburzeń intelektualnych, mają prawidłowy słuch oraz nie wykazują deficytu wyższych funkcji poznawczych.

Diagnozy dokonują lekarze specjaliści – audiolodzy, logopedzi, laryngolodzy, pedagodzy i psycholodzy.

Słuch centralny to zaburzenie, które należy poddać odpowiedniej terapii. Wczesna diagnoza umożliwia podjęcie działań we wczesnym stadium jego rozwoju. Oprócz terapii dzieciom z tego rodzaju schorzeniem należy zapewnić odpowiednie warunki pracy oraz stworzyć właściwą strefę komfortu. Warunki te można stworzyć m.in. poprzez:

 • eliminowanie hałasu,
 • zmniejszenie liczebności uczniów w klasach,
 • ograniczenie bodźców,
 • możliwość realizacji przez dziecko niektórych bloków przedmiotowych w trybie indywidualnym,
 • eliminowanie z otoczenia urządzeń emitujących głośne i intensywne dźwięki,
 • tworzenie stref ciszy,
 • sadzanie dziecka w szkole, blisko nauczyciela,
 • wyciszanie pomieszczeń specjalną pianką izolacyjną,
 • eliminowanie pogłosu w pomieszczeniach — urządzanie za pomocą firanek, zasłon, dywanów czy okuć,

Ponadto, należy regularnie ćwiczyć z dzieckiem, używając wielu technik i metod działania.

Terapia powinna obejmować zadania takie jak:

 • nauka prostych i mało skomplikowanych zdań,
 • używanie pomocy wizualnych, nauczać przede wszystkim obrazowo,
 • ćwiczenia lokalizacji dźwięków,
 • naśladowanie melodii, odgłosów, dźwięków,
 • ćwiczenie pisania ze słuchu,
 • analiza i przetwarzanie sekwencji słów,
 • zapamiętywanie tekstu,
 • słuchanie, omówienie i dyskusja na temat głośno przeczytanego tekstu,
 • ćwiczenie koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej,
 • ćwiczenia indywidualne powiązane z terapią grupową,
 • kontrolowane zabawy z rówieśnikami itp.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here