Jak przebiega badanie dysleksji?

0
5837
jak zdiagnozować dysleksję u dziecka

Pierwsze objawy dysleksji można rozpoznać już w wieku 6 lat, rzetelną diagnozę można postawić zwykle w wieku 10 lat, ponieważ proces diagnostyczny dysleksji jest bardzo skomplikowany. Jak dokładnie przebiega diagnoza dysleksji w poradni pedagogiczno-psychologicznej i co trzeba o niej wiedzieć? Wyjaśniamy.

Czym jest dysleksja?

Słowo dysleksja pochodzi od greckiego terminu dyslexicos, co można dosłownie przetłumaczyć na „trudność słów”. Jako dysleksję określamy trudności w czytaniu i pisaniu. Dysleksja rozwojowa przejawia się jako:

  • trudność w nauce czytania (dysleksja),
  • brzydkie pismo graficzne (dysgrafia),
  • trudność w opanowaniu zasad poprawnej pisowni (dysgrafia).

Jak rozpoznać czy moje dziecko ma dysleksję?

Żeby stwierdzić dysleksję, trzeba przeprowadzić badania diagnostyczne. Jednak niektóre objawy da się wykryć już wcześniej. Jakie symptomy powinny niepokoić rodziców? Przede wszystkim, jeśli dziecko kończy III klasę szkoły podstawowej, a dalej ma problemy z pisaniem, czytaniem, a nawet sylabizowaniem, to powinien zostać skierowany do poradni specjalistycznej. O tym, jak zdiagnozować dysleksję u dziecka doczytasz na www.penicylina.pl, warto poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, ponieważ to nie jest tylko trudność w czytaniu.

Gdzie zdiagnozować dysleksję?

Na rozpoznanie dysleksji zwykle kieruje szkoła lub pedagog, ale może to zrobić także sam rodzic. Badanie w celu diagnozy dysleksji rozwojowej odbywa się w poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Procedura diagnostyczna składa się z wywiadu z rodzicem na temat rozwoju dziecka, tak by wykluczyć zaniedbanie ze strony rodzica, następnie dziecko jest poddawane diagnozie przez psychologa i pedagoga.

Jak wygląda badanie na dysleksję w poradni pedagogiczno-psychologicznej?

Badanie diagnostyczne w kierunku dysleksji zwykle składa się z kilku spotkań, z reguły są to trzy konsultacje. Może pojawić się potrzeba kolejnych konsultacji z logopedą lub zlecenia dodatkowych badań, np. badanie słuchu, by wykluczyć słaby słuch, który uniemożliwiałby przyswajanie wiedzy.

Badanie psychologiczne

Po przeprowadzonym wywiadzie wykonuje się badanie psychologiczne, może ono trwać trzy godziny. Psycholog nawiązuje kontakt z dzieckiem i wprowadza odpowiednie testy:

  • test inteligencji Wechslera (WISC-R) – mogą to być historyjki obrazkowe, zadania z pomocą klocków, czy wyjaśnienie wyrazów,
  • test pamięci i koordynacji wzrokowo-ruchowej – dziecko podczas testu musi przerysowywać przedstawione figury lub rysować je z pamięci,
  • test słuchowy – psycholog przeprowadza badanie pod względem pamięci słuchowej i analizy, czy dziecko rozróżnia głoski, czy potrafi powtarzać słowa z pamięci.

Badanie pedagogiczne

Badanie pedagogiczne zwykle wygląda tak samo, pedagog analizuje tempo i techniki czytania dziecka, sprawdza, czy tekst jest zrozumiały, bada umiejętności pisania dziecka. Może też sprawdzić wiedzę z zakresu matematyki czy języka polskiego.

Na podstawie badań psychologiczno-pedagogicznych wydawana jest opinia, która dostosowuje indywidualne warunki nauki i podaje wymogi w sprawie końcowych egzaminów szklonych, jak i sprawdzianów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here