Jak skutecznie walczyć z dysleksją?

0
1000
Jak skutecznie walczyć z dysleksją

Dysleksja rozwojowa to przypadłość objawiająca się w trudności w nauce czytania oraz pisania. Jest ona związana z zakłóceniami pracy ośrodkowego układu nerwowego. Jak objawia się dysleksja u nastolatków?

U dzieci z dysleksją występują silne zaburzenia analizy oraz syntezy wzrokowej. Ponadto występują u nich istotne zaburzenia orientacji przestrzennej oraz znacznej dysfunkcji w pracy analizatora słuchowego.

Jakie są rodzaje oraz jak zdiagnozować dysleksję?

Wyróżnia się kilka rodzajów tej przypadłości. Ze względu na różnorodne przyczyny dysleksji wyróżnia się:

  • dysleksję wizualną,
  • dysleksję integracyjną,
  • dysleksję typu słuchowego,

Zdiagnozowanie tego schorzenia jest bardzo trudne u małego dziecka.
Ogólnie przyjmuje się, że do trzeciej klasy szkoły podstawowej nie można postawić ostatecznej diagnozy o posiadaniu przez ucznia dysleksji. Dopiero u dzieci w późniejszym wieku szkolnym, które to przejawiają ogromne trudności w nauce, mówi się, że pochodzą one z grupy ryzyka dysleksji.

Jakie są istotne symptomy dysleksji?

Dysleksja jest często bardzo trudna do rozpoznania ze względu na to, że zazwyczaj współwystępuje z innymi trudnościami w nauce. Wśród wielu z nich można wymienić: istotne zaburzenia mowy, zaburzenia pamięci oraz zaburzenia koncentracji.

Mimo iż dysleksji nie można ostatecznie zdiagnozować u dzieci, które to nie ukończyły jeszcze dziewiątego roku życia, to warto już od wczesnego wieku obserwować jego zachowanie pod kontem występowania tego schorzenia. Wczesna interwencja może w dużym stopniu przyczynić się do skutecznego zminimalizowania w przyszłości istotnych kłopotów w nauce.

Jeżeli dziecko zostanie rozpoznane, że należy do grupy ryzyka dysleksji, to wówczas może rozpocząć niezwykle pomocną terapię pedagogiczną. Poszczególne ćwiczenia kompensacyjno-wyrównawcze potrafią skutecznie stymulować rozwój poznawczy ucznia i dzięki temu w skuteczny sposób łagodzić negatywne skutki tej przypadłości.

Zachowanie dzieci zagrożonych dysleksją

Dzieci znajdujące się w grupie ryzyka już w młodym wieku zachowują się inaczej, niż ich rówieśnicy. U dziecka takiego można zauważyć brak etapu raczkowania, długotrwałe utrzymywanie się odruchów wrodzonych oraz słabe napięcie mięśniowe.

Ponadto dziecko takie ma opóźniony rozwój mowy oraz obniżoną sprawność motoryczną. W związku z tym nie potrafi zapiąć samodzielnie guzików, zasznurować butów czy sprawie posługiwać się sztućcami. Ponadto dziecko takie posiada bardzo słabą koordynację wzrokowo-ruchową i w związku z tym ma bardzo duże problemy z budowaniem budynków czy rysowaniem.

Objawy dysleksji u dzieci w starszym wieku

Dysleksja jest mocno zauważalna po ukończeniu przez dziecko trzeciej klasy szkoły podstawowej. Wówczas to u ucznia z tą dolegliwością pojawiają się ogromne trudności:

  • w czytaniu – dziecko powoli czyta, przekręca poszczególne wyrazy oraz posiada ogromne trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu
  • w pisaniu – dziecko popełniania istotne błędy ortograficzne oraz gramatyczne
  • w rozumieniu dłuższych wypowiedzi słownych oraz poleceń nauczyciela.

Ponadto uczeń taki posiada ogromne kłopoty z koncentracją uwagi oraz ma bardzo wolne tempo pracy.

W związku z występującymi trudnościami priorytetowym zadaniem szkoły jest pomoc dziecku dyslektycznemu w odkryciu jego mocnych stron, co znacznie pomaga mu w rozwinięciu swoich potencjalnych możliwości.

Ponadto niezwykle ważne jest objęcie takich uczniów poszczególnymi oddziaływaniami terapeutycznymi, które to w znacznym stopniu pomagają złagodzić objawy tych zaburzeń oraz wzmocnić motywację do nauki. I co najważniejsze działanie te znacznie podnoszą samoocenę ucznia oraz uczą go odporności na stres.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here