Najczęstsze problemy psychiczne nastolatków

0
360
Najczęstsze problemy psychiczne nastolatków

Młodzież jest narażona na specyficzne grupy zaburzeń, które mogą znacząco utrudnić ich codzienne funkcjonowanie lub całkowicie wyłączyć z dotychczasowego życia. Niestety, ale społeczeństwo nie ułatwia sprawy, nakładając na młodzież liczne obowiązki i oczekiwania, ograniczając dostęp do specjalistycznej pomocy. Często grupa rówieśnicza oraz najbliższa rodzina czasem nie stanowią wystarczającego wsparcia emocjonalnego. Poniżej przybliżamy ten temat oraz podpowiadamy jakie problemy psychiczne i osobowościowe najczęściej dotykają osoby w wieku szkolnym. 

Typowe i nietypowe problemy osób młodych 

Okres dojrzewania naznaczony jest rozmaitymi specyficznymi zachowaniami, takimi jak bunt, poszukiwanie własnej tożsamości i eksperymentowanie z jej kreowaniem. Często w tym okresie pojawiają się skrajne zachowania oraz odczuwane są intensywne emocje euforyczne i depresyjne. W okresie tym wytwarzają się także pierwsze poważne więzi rówieśnicze, w wyniku których dana osoba zaczyna przynależeć do innych niż sama rodzina grup społecznych. Oprócz rodziców to właśnie grupa rówieśnicza staje się grupą odniesienia. 

Do problemów najczęściej pojawiających się na tym etapie należą różne formy uzależnień behawioralnych, takie jak uzależnienie od internetu, mediów społecznościowych, gier komputerowych, telefonu. Uzależnienia mogą także dotyczyć używek: papierosów, różnych grup narkotyków. Osobną grupę problemów generuje grupa rówieśnicza, w której mogą pojawić się akty przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. 

Do grup ważnych problemów należą też zaburzenia odżywiania, wycofanie się pod wpływem presji społecznej, zachowania lękowe oraz depresja. Szczególnie niebezpieczna w ostatnich latach wśród dzieci i nastolatków okazuje się depresja. Jej objawy warto od razu skonsultować ze specjalistyczną placówką, w której usługi swoje oferuje psychiatra lub psycholog dziecięcy. Psycholog Poznań to kierunek wybierany przez rodziców zatroskanych o stan i dobro swojego potomstwa.

Depresja wśród młodzieży – plaga polskiego społeczeństwa 

Depresja jest zaburzeniem trudnym do jednoznacznego zdiagnozowania, szczególnie w przypadku osób młodych. Ocenia się, że może dotyczyć nawet 1% dzieci w wieku przedszkolnym, aż 2% dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz nawet 20% w grupie starszej. Epizodów depresji doświadcza duża grupa uczniów, co najczęściej objawia się obojętnością, spadkiem motywacji oraz energii, problemami w nauce, niemożnością skupienia uwagi, wycofaniem z życia towarzyskiego oraz zaprzestaniem rozwijania swoich zainteresowań. 

Leczenie depresji w przypadku osób młodych wygląda podobnie jak w przypadku pacjentów dorosłych. Najczęściej stosuje się psychoterapię w połączeniu z farmakoterapią. Dostępne formy leczenia obejmują terapię kognitywno-behawioralną, terapię psychodynamiczną, integracyjną. Ich głównym zadaniem jest wypracowanie pozytywnych nawyków myślowych oraz behawioralnych, które dana osoba będzie aktywnie stosować w swoim życiu codziennym. Wśród stosowanych leków znajdują się te z grupy antydepresantów o różnym mechanizmie działania. Konieczne jest także wsparcie w życiu codziennym, doświadczanie bliskości emocjonalnej oraz szczere wyrażanie swoich stanów wewnętrznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here