Dysortografia a dysleksja

0
2599
dysortografia a dysleksja

Około dziesięć procent dzieci cierpi na pewne zaburzenia rozwoju psychicznego, które nazywane są dysortografią bądź dysleksją. Wpływ na to mają różne czynniki, od genetycznego uwarunkowania (przebieg ciąży, porodu) do czynników środowiskowych (wychowywanie w domu).

Najczęstszymi zaburzeniami są właśnie dysortografia oraz dysleksja. Są to zaburzenia rozwoju mowy oraz języka, są one specyficznymi trudnościami dla nauki czytania oraz pisania.

Dysortografia oraz dysleksja

O dysleksji pierwszy raz słyszano już w XIX i XX wieku. O dysleksji mówimy kiedy dzieci mają trudności w nauce czytania. Uczą się wolniej niż rówieśnicy, potrzebują więcej czasu na przyswojenie tekstu oraz zrozumienie go. Najczęściej dotyczą one chłopców niż dziewcząt. Dysortografia jest to natomiast problem z nauką pisania.

Trudności z przyswajaniem tekstu czytanego mogą prowadzić do wielu niepowodzeń w życiu szkolnym i jednocześnie w późniejszym życiu zawodowym. Często takie osoby mają obniżoną samoocenę oraz zaburzenia pewności siebie.

Dysleksyjnym dzieciom powinno się dostosować specjalny program nauczania dostosowany indywidualnie do ich potrzeb.

Dzieci z dysleksją oraz z innymi zaburzeniami rozwoju muszą mieć zapewnioną specjalistyczną opiekę, aby nie odstawać od rówieśników.

Każde dziecko uczy się czytania i pisania w swoim indywidualnym tempie. Jednemu dziecku sprawia to trudność a drugiemu przychodzi to z łatwością – dlatego też nie u każdego dziecka z problemem nauki czytania lub pisania możemy zdiagnozować dysleksję.

Są pewne czynniki, które warunkują postawienie diagnozy w postaci dysleksji.

 • trudności są tylko i wyłącznie w nauce pisania oraz czytania
 • intelekt dzieci z dysleksją nie odbiega od normy dzieci bez tego zaburzenia
 • dzieci z zaburzeniami mają prawidłowy rozwój umysłowy
 • aby stwierdzić dysleksję poziom nauki musi sprawiać bardzo duże trudności (przeważnie gorzej niż od jednej do dwóch klas różnicy)

Nie ma jednoznacznych testów, które potwierdzą dysleksję, ciężko jest to zdiagnozować. Dużo łatwiej jest ze zdiagnozowaniem problemu z czytaniem.

Dysortografia

Dzieci, u których podejrzewamy problemy z nauką pisania najczęściej popełniają następujące błędy, które możemy definiować jako dysortografię :

 • mają problem z rozróżnianiem liter
 • zdania budują błędnie
 • często popełniają błędy ortograficzne
 • zamieniają wyrazy na inne
 • mylą im się litery o podobnych kształtach

Dzieci na początku nauki szkolnej, nie tylko przestawiają litery w słowach, ale zamieniają ich kolejność tak, że nie da się danego słowa odczytać.

Dzięki terapii oraz dostosowanemu programowi dla takich dzieci można w starszym wieku zauważyć różnice. Mogą nadal opuszczać pojedyncze litery oraz zamieniać wyrazy na inne podobnie brzmiące.

Najgorzej jest przy nauce języków obcych kiedy wymowa bardzo różni się od pisowni.

Dysleksja

Dysleksja to trudności z czytaniem. Objawia się ona:

 • bardzo powolnym czytaniem
 • opuszczaniem wyrazów bądź liter w zdaniach
 • występują trudności w zrozumieniu przeczytanego tekstu
 • niechęć do czytania

Są pewne badania, które pokazują, ze dysleksja może być dziedziczna jednak do tej pory nie wiadomo do końca, jakie czynniki ją powodują bądź nasilają.

Dzieci z dysleksją powinny zostać skierowane na terapię dla dzieci dyslektycznych.
Dysleksji nie da się wyleczyć, ale można minimalizować jej działanie poprzez ćwiczenia.
Oprócz specjalistycznemu trybowi nauczania dzieci z takimi zaburzeniami oraz wyspecjalizowanemu gronu nauczycielskiemu – dzieciom przysługują również wydłużone czasy na egzaminach bądź testach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here